MADEROTERAPIJA : Hit tretman u svijetu dostupan i kod nas

Celulit je problem koji pogaÄ‘a oko 90% žena Å¡irom svijeta i jedan je od najÄešćih razloga za posjetu salonu za masažu. Dobrobit i samopoÅ¡tovanje uglavnom zavise od fiziÄkog izgleda tijela. Svi žele imati estetski atraktivan izgled. U medijima kao Å¡to su Äasopisi, televizija, internet, puno se govori o celulitu i daje se niz preporuka za reÅ¡avanje ovog problema. Ne postoje nikakva jednostavna reÅ¡enja protiv znakova celulita, a poboljÅ¡anje cirkulacije je kljuÄni aspekt terapije. Maderoterapija, hit tretman u svijetu, odnedavno je ekskluzivno dostupna u Cacao Beauty centru u Podgorici.

oklagije

Maderoterapija (terapija drvenim oklagijama) je tehnika masaže koja potiÄe iz Kolumbije i koja se zasniva na korišćenju anatomski izraÄ‘enih elemenata od drveta, Å¡to Äini terapiju 100% prirodnom, bez alergijskih reakcija na koži. Ova terapija predstavlja znatno kvalitetniji vid masaže i namijenjena je osobama sa disproporcionalnim, lokalizovanim masnim naslagama, viÅ¡kom vode, toksinima u potkožnom tkivu, borama i celulitom. Ovom metodom stimuliÅ¡e se i popravlja ravnoteža energije, smanjuje stres i oslobaÄ‘aju miÅ¡ići i zglobovi od bolova. Sve ove blagodeti maderoterapije su uslovile proÅ¡irivanje primjene i u estetske svrhe. Može se koristiti za dobijanje Ävrstine tijela, zategnutosti kože, za smanjivanje i lokalizaciju broja masnih ćelija, bora na licu i drugim djelovima tela, izbacivanje toksina, viÅ¡ka vode i celulita.

Maderoterapija se upotrebljava sa ciljem da reafirmiÅ¡e i oblikuje figuru. Prednost korišćenja specijalno oblikovanih drvenih elemenata je omogućavanje intenzivnog pritiska na fibrozni celulit i otklanjanje masnih naslaga zajedno sa ostalim toksinima i viÅ¡kom vode. Tehnika podrazumijeva seriju pokreta koji se ponavljaju koristeći preko deset razliÄitih drvenih elemenata. Primjenjujući ove elemente na kožu, miÅ¡iće, masne naslage, bore i celulit, stimuliÅ¡emo limfni sistem tijela i time ga oslobaÄ‘amo od nagomilanih toksina. Ovo oslobaÄ‘anje od toksina podstiÄe metabolizam na sagorijevanje masti. TakoÄ‘e, razbijaju se džepovi upornog celulita, smanjuju se nabubrenja na koži i omogućava se ravnanje i zatezanje kože.

Instrumenti koji se koriste u maderoterapiji, dizajnirani su tako da se prilagoÄ‘avaju razliÄitim djelovima tela. Napravljeni su od drveta, jer ovaj materijal je jedan od pet elemenata prirode i već dugo se koristi u mnogim kulturama, gdje takoÄ‘e postoji proizvodnja drvenih elemenata. Ova terapija je 100% prirodna, neinvazivna i ne izaziva kontraindikacije. Svaka terapija traje oko 30- 60 minuta, a promjene možete da vidite već poslije prvog tretmana tretmana, iako se preporuÄuje pun ciklus od 10-20 tretmana za zadovoljavajuće rezultate. Tretman maderoterapije poÄinje sa masažom, koja vam omogućava da pripremite kožu i uklonite akumulirane masnoće. Zatim terapeut primjenjuje eteriÄna ulja sa ciljanim dejstvima i konaÄno, kreće masaža sa drvenim priborom. Drvene alatke koje se koriste u maderoterapiji potpuno neiznvanzivno stimuliÅ¡u svaki deo vaÅ¡eg tijela, a da pri tom ne izazivaju povrede tkiva. Ovaj postupak ne samo da eliminiÅ¡e celulit, već pomaže relaksaciji. Maderoterapija se preporuÄuje za: opuÅ¡tanje tijela i uma, stimulaciju limfnog sistema, eliminaciju toksina, ubrzanje metabolizma, razbijanje celulita, sagorijevanje masti, tonus i zatezanje i redukciju obima.

maderoterapija

Anticelulit maderoterapija eliminiÅ¡e toksine koji se skupljaju u razliÄitim djelovima tijela kao Å¡to su kukovi, noge, bedra ili stomak. Ova vrsta masaže aktivira mikrocirkulaciju u tretiranoj oblasti, a takoÄ‘e eliminiÅ¡e zadržavanje vode, masti i ostalih Å¡tetnih ćelija u tretiranim djelovima tijela. TakoÄ‘e se koristi za oblikovanje i uÄvršćivanje zadnjice. Masažom se dopire duboko unutar kože, Äime se aktiviraju ćelije iznutra. Zbog toga je terapija posebno efektivna za: oblikovanje struka, eliminaciju sjedalnog dijela na bokovima, definisanje nogu, zatezanje butina i nogu, smanjenje obima struka, definisanje ruku.

maderoterapija

Osim anticelulit maderoterapije, koristi se i maderoterapija tijela i lica. 

Mederoterapija tijela se primjenjuje u estetske svrhe, za smanjivanje gojaznosti i oblikovanje figure. Može se koristiti za opuÅ¡tanje pacijenata i smanjivanje nivoa stresa, kao i za lijeÄenje kontraktura izazvanih loÅ¡im držanjem ili smanjenom fiziÄkom aktivnošću. OslobaÄ‘a od nelagodnosti u poremećenim miÅ¡ićima i zglobovima. Maderoterapija lica idealna je za uÄvršćivanje, podsticanje proizvodnje elastina i kolagena, kao i poboljÅ¡anje cirkulacije i tonusa lica.

KljuÄ uspjeha i popularnosti maderoterapije leži u njenoj sposobnosti da izbaci toksine iz organizma. Poznato je da je ljudsko tijelo puno takozvanog metaboliÄkog otpada, koji se akumulira zbog nezdrave ishrane, kozmetiÄkih preparata i uticaja iz okruženja. Tijelo reaguje na ove toksine tako Å¡to stvara viÅ¡e limfe oko ćelija, nastojeći da ih suzbije. Usled povećane teÄnosti tijelo izgleda naduveno i celulit je vidljiv. PoÄinjete da izgledate starije, teže i nezdravije nego Å¡to zaista jeste. Sa starenjem organizma ovaj problem postaje i ozbiljniji. ÄŒak i kada poÄnemo da se hranimo zdravo i redovno vježbamo, ne možemo tako lako da sredimo sve djelove tela. Uvijek ostaju neke kritiÄne regije koje zahtijevaju dodatni tretman i napor. To su najÄešće butine, kukovi, zadnjica i stomak. Kada se oslobodite toksina, tijelo će prestati da proizvodi velike koliÄine limfe, izgledaćete mrÅ¡avije i koža će vam biti Ävršća i zategnutija.

oklagije

Naravno, postoje i sluÄajevi kada nije preporuÄljivo raditi ove tretmane a to su: ukoliko klijent ima poremećaje sa krvnom slikom, taÄnije trombocitima, osteoporozom, zatim ni u poÄetku trudnoće, kao ni u poodmakloj trudnoći i 3 mjeseca nakon poslednje hemoterapije. Ukoliko je klijent imao lomove kostiju, traži se poslednji izvjeÅ¡taj specijaliste, dok se klijentima sa problemom diskusa rade tretmani, osim u donjem dijelu kiÄme.

Ostavite odgovor